ΜΕΤΡΑ Covid-19

Εμείς στο dreskod.com λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών μας. Όλοι οι υπάλληλοί μας υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους καθημερινά για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε ένα ασφαλές και απαλλαγμένο από ιούς περιβάλλον εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο εγγυόμαστε επίσης 100% ασφάλεια των αποστολών, όσον αφορά τη διάδοση ιών ή άλλων φορέων ασθενειών. Συνιστούμε σε όλους να έχουν επαρκή στάση απέναντι στην πανδημία, να συμμορφώνονται με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, τόσο σε εθνικό, ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Η τρέχουσα πανδημία του αναπνευστικού ιού μπορεί να ξεπεραστεί μόνο εάν λάβουμε όλοι σοβαρά υπόψη μας την υγεία μας και των γύρω μας.

Να προσέχετε και να είστε υγιείς, dreskod.bg / dreskod.com.