ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ http://www.dreskod.com

Ι. ΘΕΜΑ

Τέχνη. 1. (1) Αυτό το έγγραφο αντιπροσωπεύει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του www.dreskod.com (" Ηλεκτρονικό Κατάστημα ") και των υποτομέων του, οι οποίοι διέπουν τους κανόνες χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σύμβασης αγοράς και πώλησης με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.

(2) Οι γενικοί όροι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ "DRESKOD.BG" LTD, EIK 207671662, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στην πόλη Pernik, οδός Tvardi Livadi 7/7 (" Προμηθευτής ") και των πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (" Χρήστες " ", " Πελάτες "). ).

(3) Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ άλλων εμπόρων που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας του www.dreskod.com (" Έμπορος ", " Έμποροι ") και των πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που αγοράζουν τα αγαθά πωλούνται από αυτούς.

 

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΥ

Τέχνη. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με το νόμο περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου:

 1. Επωνυμία Προμηθευτή: "DRESKOD.BG" LTD
 2. Διεύθυνση έδρας και διεύθυνσης: Pernik, Tvardi Livadi 7/7
 3. Διεύθυνση για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας και διεύθυνση υποβολής παραπόνων από χρήστες: πόλη Pernik, οδός Tvardi Livadi 7/7, τηλέφωνο +359 896 620797, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dreskod.bg 
 4. Λεπτομέρειες αλληλογραφίας: Pernik, Tvardi Livadi 7/7
 5. Ο πάροχος της Πλατφόρμας μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο που προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς και έχει συνάψει σχετική σύμβαση με το dreskod.com
 6. Επόπτες:

(1) Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Διεύθυνση: Σοφία 1592, «Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ» Νο 2
τηλέφωνο: 02/91-53-518
φαξ: 02/91-53-525
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzld@cpdp.bg
Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

(2) Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση: 1000 Sofia, Slaveykov Sq. No. 4A, όροφοι 3, 4 και 6
τηλέφωνο: 02/933 0565
φαξ: 02/9884218
Τηλέφωνο χρήστη: 0700 111 22
Ιστοσελίδα: www.kzp.bgIII. ΟΡΙΣΜΟΙ

- Ιστότοπος – ο τομέας www.dreskod.com και οι υποτομείς του.

- Πελάτης – κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της Dreskod με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περιήγησής του, της πραγματοποίησης παραγγελιών από αυτόν, της αγοράς, της επιστροφής αγαθών κ.λπ.

- Λογαριασμός – ένα τμήμα του ιστότοπου που σχηματίζεται από διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης, που επιτρέπει στον Πελάτη να στείλει την Παραγγελία και περιέχει πληροφορίες για τον Πελάτη.

- Αγαπημένα – μια ενότητα στο λογαριασμό που επιτρέπει στον Αγοραστή/Χρήστη να δημιουργήσει τις δικές του λίστες.

- Παραγγελία – ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που αντιπροσωπεύει μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του Πωλητή (Προμηθευτή ή Έμπορου) και του Αγοραστή, μέσω του οποίου ο Αγοραστής δηλώνει στον Πωλητή, μέσω του Ιστότοπου, την πρόθεσή του να αγοράσει Αγαθά και Υπηρεσίες από τον Ιστότοπο.

- Αγαθά και Υπηρεσίες – οποιοδήποτε αντικείμενο της σύμβασης για αγορά και πώληση από τον Ιστότοπο.

- Εκστρατεία – κάθε εμπορικό μήνυμα που στοχεύει στην προώθηση ορισμένων Αγαθών ή/και Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα σε περιορισμένες ποσότητες, εκτός εάν το εμπορικό μήνυμα ορίζει ρητά διαφορετικά, για ορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον Πωλητή.

- Σύμβαση – αντιπροσωπεύει μια εξ αποστάσεως σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή (Προμηθευτής ή Έμπορος) για την αγορά και πώληση Αγαθών και/ή Υπηρεσιών από τον Ιστότοπο, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου ;

- Περιεχόμενα:

 • όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο που είναι προσβάσιμες μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο και χρήσης συσκευής συνδεδεμένης στο Διαδίκτυο·
 • τις πληροφορίες που αφορούν τους Πελάτες και σχετίζονται με τα Αγαθά και/ή τις Υπηρεσίες ή/και τα ισχύοντα τιμολόγια από τρίτα μέρη με τα οποία ο Πωλητής έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με κάποια μορφή·
 • δεδομένα σχετικά με τον Πωλητή (Προμηθευτής ή Έμπορος) ή άλλα δεδομένα που τον αφορούν.

- Newsletter (Newsletter) – μέσο περιοδικής πληροφόρησης σχετικά με τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται από τον Πωλητή, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή SMS, χωρίς να δεσμεύεται ή να δεσμεύεται η ευθύνη του Πωλητή σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

- Συναλλαγή – η ενέργεια του Πωλητή (Προμηθευτής ή Έμπορος) για επιστροφή χρημάτων στον Αγοραστή ως αποτέλεσμα ακύρωσης ή μη υλοποίησης σύμβασης αγοράς και πώλησης από τον Ιστότοπο, που πραγματοποιείται μόνο μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

- Προδιαγραφές – όλα τα χαρακτηριστικά ή/και οι περιγραφές των Αγαθών και των Υπηρεσιών, όπως υποδεικνύονται στην περιγραφή τους.

- Αξιολόγηση – μέθοδος έκφρασης του επιπέδου ικανοποίησης ενός δεδομένου Χρήστη/Πελάτη/Αγοραστή σε σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η βαθμολογία εκφράζεται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 (η χαμηλότερη είναι 1, η υψηλότερη είναι 5). Αυτός ο βαθμός ικανοποίησης θα συνοδεύεται πάντα από την κριτική που συντάσσει ο Χρήστης/Πελάτης/Αγοραστής ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

- Προμηθευτής - "DRESKOD.BG LTD".

- Έμπορος - Έμποροι που μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.dreskod.com πραγματοποιούν αγορές και πωλήσεις μέσω αυτού υπό προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ τους και της «DRESKOD.BG» ΕΟΟΔ.

 

 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Dreskod

Τέχνη. 3. Το Dreskod είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, διαθέσιμο στη διεύθυνση Διαδικτύου http://www.dreskod.com , όπου διακινούνται ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ (αναφέρονται εν συντομία ως "τα αγαθά" ), μέσω του οποίου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά και πώληση και παράδοση αγαθών που προσφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα από τον Προμηθευτή και τους Εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 1. Εγγραφείτε και δημιουργήστε ένα προφίλ για να δείτε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Παρόχου και να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες υπηρεσίες για να παρέχετε πληροφορίες ή να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία "Παραγγελία ως επισκέπτης".
 2. Να ελέγξει τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά, τις τιμές και τους όρους παράδοσης.
 3. Να συνάψει συμβάσεις με τον Προμηθευτή για την αγορά και πώληση και παράδοση των αγαθών που προσφέρονται στον ιστότοπο της Dreskod.
 4. Να συνάπτει συμβάσεις με τον Έμπορο για την αγορά και πώληση και παράδοση των αγαθών που προσφέρει στον ιστότοπο Dreskod, με τη μέθοδο πληρωμής που επιλέγει ο χρήστης.
 5. Για να πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε πληρωμές σε σχέση με τις συναφθείσες συμβάσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Dreskod χρησιμοποιώντας μεθόδους πληρωμής που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.
 6. Να πραγματοποιούν πληρωμές στον Έμπορο με τον οποίο συνάπτουν σύμβαση για την αγοραπωλησία αγαθών που προσφέρονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Dreskod, με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής "Με αντικαταβολή". Για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Dreskod.
 7. Για να κάνετε ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με τον Προμηθευτή ή τον Έμπορο μέσω της διεπαφής της σελίδας Dreskod, που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο http://www.dreskod.com .
 8. Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής του ηλεκτρονικού καταστήματος στο Διαδίκτυο.

Τέχνη. 4. Ο Προμηθευτής οργανώνει την παράδοση των αγαθών και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, στα πλαίσια καλής πίστης, αποδεκτά στην πράξη, κριτήρια και προϋποθέσεις καταναλωτικού ή εμπορικού δικαίου.

Τέχνη. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση με τον Προμηθευτή ή τον Έμπορο για την αγορά και πώληση των αγαθών στη διεύθυνση http://www.dreskod.com . Η σύμβαση συνάπτεται στα βουλγαρικά και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του Προμηθευτή.

(2) Για τη σύναψη της σύμβασης, ο Χρήστης υποβάλλει παραγγελία αφού επιλέξει ένα συγκεκριμένο προϊόν και την ποσότητα του από τον κατάλογο του ιστότοπου.

(3) Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για την αγορά και πώληση αγαθών, ο Προμηθευτής ή ο Έμπορος, εάν αγοράζονται αγαθά από αυτόν, αναλαμβάνει να οργανώσει την παράδοση και τη μεταβίβαση της κυριότητας στον Χρήστη των αγαθών που καθορίζει μέσω της διεπαφής στην πλατφόρμα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν λάθη κατά την εισαγωγή πληροφοριών το αργότερο μέχρι την υποβολή της δήλωσης για τη σύναψη της σύμβασης με τον Προμηθευτή ή τον Έμπορο.

(4) Οι χρήστες καταβάλλουν στον Προμηθευτή ή στον Έμπορο αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Η αμοιβή είναι ίση με την τιμή που ανακοινώθηκε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Τέχνη. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής/Έμπορος στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμφωνούν ότι όλες οι μεταξύ τους δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικών έγγραφο και την ηλεκτρονική υπογραφή και το άρθ. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που έγιναν από τους Χρήστες του ιστότοπου έγιναν από τα πρόσωπα που υποδεικνύονται στα δεδομένα που παρείχε ο Χρήστης κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση.

 

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Dreskod

Τέχνη. 7. (1) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το Dreskod Electronic Store και να συνάψει συμβάσεις για την αγορά και πώληση αγαθών, ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει ένα όνομα και κωδικό πρόσβασης της επιλογής του για απομακρυσμένη πρόσβαση, δημιουργώντας έτσι έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα ή μέσω η διαδικασία "Παραγγελία ως επισκέπτης" από τον ιστότοπο του Προμηθευτή, ο οποίος θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, πραγματοποιώντας ηλεκτρονική εγγραφή στον ιστότοπο του Παρόχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται σε αυτόν.

(3) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και πατώντας τα κουμπιά «Εγγραφή», ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφώνεται ανεπιφύλακτα με αυτούς. Θεωρείται ότι ο Χρήστης είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους και τους αποδέχεται εάν έχει περάσει από τη διαδικασία «Παραγγελία ως επισκέπτης».

(4) Ο Προμηθευτής ή ο Έμπορος επιβεβαιώνει την παραγγελία που έκανε ο Χρήστης μέσω e-mail. Δημιουργείται λογαριασμός του Χρήστη και προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του Προμηθευτή ή του Εμπόρου.

(5) Κατά την εγγραφή ή την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα τα δεδομένα που καθορίζονται στην εγγραφή ή την παραγγελία του σε περίπτωση αλλαγής.

(6) Για την παραγγελία στον ιστότοπο, ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την «Παραγγελία ως επισκέπτης», η οποία δεν απαιτεί εγγραφή και δημιουργία προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑ-ΠΩΛΗΣΗΣ

Τέχνη. 8. Οι χρήστες χρησιμοποιούν τη διεπαφή της σελίδας του Προμηθευτή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Dreskod για να συνάψουν συμβάσεις για την αγορά και την πώληση των προσφερόμενων αγαθών.

Τέχνη. 9. Οι χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση για την αγορά και πώληση των αγαθών του Προμηθευτή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Συνδεθείτε στο σύστημα για την τοποθέτηση παραγγελιών στον ιστότοπο Dreskod.
 2. Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα αγαθά που προσφέρονται από τον Προμηθευτή ή τον Έμπορο και προσθέτοντάς τα σε μια λίστα προϊόντων προς αγορά, αναφέροντας την ποσότητα που θα αγοραστεί.
 3. Παροχή των απαραίτητων δεδομένων για την αναγνώριση του Χρήστη ως συμβαλλόμενου μέρους στη σύμβαση·
 4. Παροχή δεδομένων για την πραγματοποίηση της παράδοσης.
 5. Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

 

VII. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Τέχνη. 10. (1) Ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος και οι Χρήστες συνάπτουν χωριστές συμβάσεις για την αγορά και πώληση των αγαθών που ζητούν οι Χρήστες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι επιλέγονται με μία ηλεκτρονική δήλωση και από μία λίστα αγαθών για αγορά.

(2) Ο Προμηθευτής ή ο Έμπορος οργανώνει χωριστά την παράδοση των αγαθών που παραγγέλθηκαν με τα χωριστά συμβόλαια πώλησης.

(3) Τα δικαιώματα των Χρηστών σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση αγοράς και πώλησης. Η άσκηση δικαιωμάτων σε σχέση με ένα παραδοθέν αγαθό δεν επηρεάζει και δεν έχει καμία επίδραση σε σχέση με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας των άλλων αγαθών.

(4) Ο χρήστης ασκεί τα δικαιώματά του κάνοντας δήλωση στον οικείο Πωλητή των αγαθών που αγόρασε - προς ή προς τον Έμπορο. Μια ειδοποίηση άσκησης του δικαιώματος που δεν απευθύνεται στον σχετικό Πωλητή βάσει της σύμβασης για την πώληση των σχετικών αγαθών θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί από τη στιγμή που προωθείται από τον αρχικό παραλήπτη στον πραγματικό πωλητή και όλα τα χρονικά όρια θα αρχίσουν να ισχύουν από αυτό χρόνος.

(5) Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του χρήστη κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, εφαρμόζεται το τμήμα VII αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

Τέχνη. 11. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει της σύμβασης πώλησης, ο Χρήστης υποχρεούται να υποδεικνύει με σαφήνεια και σαφήνεια τη σύμβαση και τα αγαθά για τα οποία ασκεί τα δικαιώματα.

Τέχνη. 12. Ο χρήστης πληρώνει το τίμημα για τα μεμονωμένα συμβόλαια πώλησης ξεχωριστά για κάθε παραγγελθέν είδος κατά την παραγγελία των αντικειμένων χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζει η Dreskod ή κατά την παράδοσή τους με αντικαταβολή κατά την παραλαβή του αντικειμένου από ο κούριερ.

 

VIII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Τέχνη. 13. Οι κανόνες αυτής της ενότητας VII αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων ισχύουν μόνο για Χρήστες οι οποίοι, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή κατά την εγγραφή στο Dreskod, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι χρήστες κατά την έννοια του Νόμου για την προστασία των καταναλωτών, του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή/και της Οδηγίας 2011/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Τέχνη. 14. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρονται στον ιστότοπο του Dreskod καθορίζονται στο προφίλ κάθε αγαθού.

(2) Η αξία των ταχυδρομικών ή μεταφορικών εξόδων, που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες κατά την επιλογή των αγαθών για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης. Ο Έμπορος εφαρμόζει τις ίδιες τιμές για τα ταχυδρομικά ή μεταφορικά έξοδα που ορίζει ο Προμηθευτής.

(3) Οι τρόποι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται στους παρόντες γενικούς όρους και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη μέσω των μηχανισμών στον ιστότοπο της Dreskod.

(4) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι τρέχουσες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στον ιστότοπο της Dreskod πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης.

(5) Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών μπορούν να παρέχονται μέσω του ιστότοπου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Dreskod.

(6) Οι εκπτώσεις, οι προσφορές και τα δώρα παρέχονται από τον Προμηθευτή στους Χρήστες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για τα σχετικά αγαθά που ανακοινώνει ο Προμηθευτής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τέχνη. 15. (1) Ο χρήστης πληρώνει για τα παραγγελθέντα αγαθά με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παραλαβής των εμπορευμάτων από τον ταχυμεταφορέα ή με άλλο τρόπο επιλεγμένο μέσω του ιστότοπου (πιθανοί τρόποι πληρωμής είναι αυτοί που καθορίζονται στη φόρμα ταμείου του καταστήματος).

(2) Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας του Χρήστη είναι ίση ή υπερβαίνει τα 10.000 BGN, η πληρωμή θα γίνεται μόνο με μεταφορά ή πληρωμή στον λογαριασμό πληρωμών του Προμηθευτή.

(3) Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη προπληρωμή με τραπεζικό έμβασμα στο ποσό του 20% της αξίας των παραγγελθέντων αγαθών σε περίπτωση παραγγελίας αξίας άνω των 400 (τετρακοσίων) BGN.

Τέχνη. 16. (1) Τα έξοδα για την παράδοση των αγαθών καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον Χρήστη, καθώς η τιμή παράδοσης για το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αναφέρεται στον ιστότοπο κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Τέχνη. 17. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στη διεύθυνση που καθορίζει ο Χρήστης ή στο γραφείο των υπηρεσιών ταχυμεταφορών/courier που καθορίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Τέχνη. 18. (1) Σύμφωνα με το άρθρο. 50 του ZPA, ο χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να πληρώσει αποζημίωση ή πρόστιμο και χωρίς να δώσει λόγο, να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών μέσω της ενιαίας φόρμας υπαναχώρησης σύμβασης που διατίθεται στο Dreskod στον ιστότοπο http://www.dreskod.com και στο Παράρτημα Νο. 1 αυτών των γενικών όρων. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος άρνησης διατίθενται στη διεύθυνση http://www.dreskod.com και στο Παράρτημα Νο. 2 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

(2) Το αίτημα για άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση θα πρέπει να απευθύνεται στον σχετικό Πωλητή των αγαθών σε σχέση με τα οποία ο Χρήστης ασκεί το δικαίωμά του, αντίστοιχα στον Προμηθευτή ή στον Έμπορο και στις διευθύνσεις επικοινωνίας που υποδεικνύονται από αυτούς.

(3) Το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Για αγορασμένα μαγιό και εσώρουχα.
 2. Για την παράδοση αγαθών, τα οποία, εάν πέσουν στο περιβάλλον, μπορεί να υποβαθμίσουν την ποιότητά τους ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής·
 3. Για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας·
 4. Για την παράδοση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση και λόγω της φύσης τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν·
 5. Για αγαθά που λαμβάνονται ως δώρο ή ως συμπλήρωμα από διαφημιστική καμπάνια·
 6. Για εμπορεύματα τα οποία μετά την παραλαβή τους από τον Χρήστη αποσυσκευάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να παραβιαστεί η εμπορική τους εμφάνιση και να ελεγχθούν με τρόπο που βλάπτει τη δυνατότητα να προσφερθούν ξανά σε άλλους πελάτες στο ηλεκτρονικό κατάστημα λόγω παραβίασης της εμπορικής τους εμφάνιση;
 7. Για την παράδοση περιοδικών, περιοδικών ή περιοδικών, εξαιρουμένων των συμβάσεων συνδρομής για την παράδοση τέτοιων εκδόσεων.

(4) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον Προμηθευτή κάνοντας γραπτή δήλωση στον Προμηθευτή, αντίστοιχα στον Έμπορο (εάν αφορά αγαθά που αγόρασε ο ίδιος), χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης από τη σύμβαση, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.dreskod.com στον ιστότοπο της Dreskod και στο Παράρτημα Νο. 1 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

(5) Εκτός από το δικαίωμα άρνησης, ο Χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα σε νόμιμη εγγύηση 2 ετών για τη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης, που εγγυάται ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών.

Τέχνη. 19. (1) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή από τη σύμβαση εκτός των εμπορικών χώρων, θα πρέπει να επιστρέψει τα αγαθά στον Προμηθευτή σε εμπορική μορφή το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του η αποστολή στη διεύθυνση - Radomir, 12 Dupnishka St., παραλήπτης Dreskod.

(2) Όλα τα έξοδα επιστροφής των αγαθών από τον Χρήστη στον Προμηθευτή, αντίστοιχα στον Έμπορο, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Χρήστη.

(3) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί σημαντική ασυμφωνία μεταξύ των παραγγελθέντων και των παραδοθέντων αγαθών, ο Χρήστης θα πρέπει εντός 24 ωρών να επικοινωνήσει με τον Προμηθευτή, αντίστοιχα με τον Έμπορο (αν αναφέρεται σε αγαθά που αγόρασε ο ίδιος), και αν χρειαστεί να παράσχει φωτογραφικό υλικό, από η οποία μπορεί να φανεί η διαπιστωθείσα ασυμφωνία με σκοπό την κίνηση διαδικασίας κατάσχεσης και επιστροφής των παραγγελθέντων αγαθών στον Προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων επιβαρύνουν τον Προμηθευτή και αντίστοιχα τον Έμπορο. Αυτό δεν περιορίζει το δικαίωμα των χρηστών σύμφωνα με την παρ. 1.

(4) Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει courier κατά την κρίση του για την επιστροφή των εμπορευμάτων και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ίδιο.

(5) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποθηκεύει τα αγαθά που λαμβάνει από τον Προμηθευτή ή τον Έμπορο και να διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας, της εμπορικής εμφάνισης και της ασφάλειάς τους κατά την περίοδο της παρ. 1.

Τέχνη. 20. (1) Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση από τον Χρήστη, ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, θα επιστρέψει το ποσό που του καταβλήθηκε εντός 14 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών, με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζει ο Χρήστης και στην περίπτωση εμπορευμάτων που επιστρέφονται και παραλαμβάνονται από τον Προμηθευτή ή τον Έμπορο σε καλή εμπορική κατάσταση, χωρίς ορατή μόλυνση ή/και ζημιά λόγω χρήσης ή άλλων συνθηκών.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αντίρρηση από τον Χρήστη κατά την αποδοχή των εμπορευμάτων από τον ταχυμεταφορέα, θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει αποδεχθεί την παράδοση ως αντίστοιχη με την παραγγελία.

(3) Επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε κατά την ακύρωση της σύμβασης με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1, πραγματοποιείται μόνο με τραπεζική μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζει ο Χρήστης.

Τέχνη. 21. (1) Οι παραγγελίες που γίνονται στον ιστότοπο της Dreskod επεξεργάζονται από τον Προμηθευτή, αντίστοιχα από τον Έμπορο εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που έγινε η παραγγελία.

(3) Ο όρος παράδοσης των αγαθών καθορίζεται για κάθε αγαθό ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον χρήστη, μέσω της ιστοσελίδας της Dreskod.

(4) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Προμηθευτής ή ο Έμπορος δεν έχουν καθορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι από 10 έως 20 εργάσιμες ημέρες, υπολογίζονται από την ημερομηνία διεκπεραίωσης της παραγγελίας.

(5) Εάν ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει τα παραγγελθέντα αγαθά, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον Χρήστη μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή/και στη σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθορίζεται από τον Χρήστη και να επιστρέψει τα ποσά που καταβλήθηκαν από αυτόν.

 

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τέχνη. 22. Ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, μπορεί να οργανώσει την παράδοση και παράδοση των εμπορευμάτων στον Χρήστη με σχετική ταχυμεταφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Τέχνη. 23. (1) Σε περίπτωση μη αντίρρησης του Χρήστη κατά την αποδοχή των αγαθών από τον ταχυμεταφορέα, θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει αποδεχθεί την παράδοση ως αντίστοιχη της παραγγελίας που έγινε, εκτός από κρυφά ελαττώματα.

(2) Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή και την πληρωμή των αγαθών, ο καταναλωτής ανακαλύψει μια ασυμφωνία ή ελάττωμα που δεν θα μπορούσε να εντοπιστεί κατά την απλή επιθεώρηση των αγαθών, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία εντός δύο ετών από την παράδοση των αγαθών, αλλά όχι αργότερα από δύο μήνες από τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης με τη συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει:

 1. Συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση·
 2. Αντικατάσταση των εμπορευμάτων·
 3. Περικοπή τιμής?
 4. Επιστροφή του καταβληθέντος ποσού·

Τέχνη. 24. Για περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται στο παρόν τμήμα ισχύουν οι κανόνες εμπορικής πώλησης που ορίζονται στο Εμπορικό Δίκαιο και στο Νόμο περί Ενοχών και Συμβάσεων.

  

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τέχνη. 25. (1) Ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR).

(2) Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο Πάροχος θα αποστέλλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίστηκε από τους Χρήστες κατά την εγγραφή.

(3) Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει δεδομένα στην τελική συσκευή επικοινωνίας του Χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος εκφράσει ρητά τη διαφωνία του ως προς αυτό.

(4) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα στον Χρήστη ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας, τις παραγγελίες, τις ενέργειες λογαριασμού κ.λπ., ενώ ο Χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Παρόχου .

(5) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χρήστη κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(6) Ο προμηθευτής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών του σύμφωνα με τις Υποχρεωτικές πληροφορίες για τα δικαιώματα των ατόμων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Τέχνη. 26. Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιήσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει τη γνησιότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τέχνη. 27. (1) Αυτοί οι γενικοί όροι μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πάροχο, για τον οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιήσει όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες με τον κατάλληλο τρόπο.

(2) Ο Πάροχος και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις θα έχει επίδραση στον Χρήστη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Αφού ειδοποιηθεί ρητά από τον Πάροχο και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών που του έχει χορηγηθεί ότι τα απορρίπτει. ή
 2. Μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Παρόχου και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή τους ότι τα απορρίπτει.
 3. Με τη ρητή αποδοχή του από τον Χρήστη μέσω του προφίλ του στην ιστοσελίδα του Παρόχου.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Παρόχου σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή προκειμένου να είναι αποτελεσματικά εναντίον του.

Τέχνη. 28. Ο προμηθευτής δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους στη διεύθυνση http://www.dreskod.com μαζί με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις σε αυτούς.

 

XII. ΛΗΞΗ

Τέχνη. 29. Αυτοί οι γενικοί όροι και η σύμβαση του Χρήστη με τον Προμηθευτή τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Κατά τη λήξη και την κήρυξη εκκαθάρισης ή κήρυξης πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης·
 2. Με αμοιβαία συμφωνία των μερών γραπτώς·
 3. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του·
 4. Οταν ο εξοπλισμός δεσμεύεται ή σφραγίζεται από κρατικές αρχές·
 5. Σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή, οι συναφθείσες αλλά μη εκτελεσμένες συμβάσεις αγοραπωλησίας παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές.

Τέχνη. 30. (1) Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά παράβαση αυτών των γενικών όρων, της νομοθεσίας τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, γενικά αποδεκτούς ηθικούς κανόνες ή γενικά αποδεκτούς κανόνες και πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

(2) Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει μέρος ή το σύνολο των Αγαθών ή να μην εκτελέσει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών από την Παραγγελία κατά την κρίση του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λόγω εξάντλησης της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων τους ή αλλαγής τιμής . Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί τον Πελάτη για αυτό μέσω e-mail ή τηλεφωνικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή είναι να επιστρέψει οποιαδήποτε τιμή των Αγαθών ή των Υπηρεσιών που έλαβε προηγουμένως.

 

XIII. ΕΥΘΥΝΗ

Τέχνη. 31. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να αποζημιώσει και να αποζημιώσει τον Πάροχο από νομικές αξιώσεις και άλλες αξιώσεις τρίτων (είτε δικαιολογημένες είτε όχι), για όλες τις ζημίες και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου και των δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν ή σε σχέση με (1) μη -εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις βάσει της παρούσας σύμβασης, (2) παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραγωγής, μετάδοσης ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (3) παράνομη μεταβίβαση σε άλλα πρόσωπα των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στον Χρήστη, για την περίοδο και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και (4) ψευδώς δηλώνοντας την παρουσία ή την απουσία της ιδιότητας του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Τέχνη. 32. (1) Ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων Διαδικτύου, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

(2) Ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Χρήστης ή τρίτα μέρη, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα περιστάσεων ανωτέρας βίας ή εκείνων που είναι πέρα ​​από τον έλεγχο του Προμηθευτή ή του Εμπόρου.

(3) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη του Προμηθευτή, αντίστοιχα του Εμπόρου, περιορίζεται στο ανώτατο όριο της αξίας του παραγγελθέντος και εξοφλημένου αγαθού.

Τέχνη. 33. (1) Ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από τον Χρήστη σε τρίτους.

(2) Ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, δεν ευθύνεται για περιουσιακές ή μη περιουσιακές ζημιές, εκφραζόμενες σε διαφυγόντα κέρδη ή ζημιές που προκλήθηκαν στον Χρήστη κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος Dreskod και τη σύναψη συμβολαίων πώλησης με τον Προμηθευτή, αντίστοιχα τον Έμπορο.

(3) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για το χρόνο κατά τον οποίο το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ήταν προσβάσιμο για λόγους ανωτέρας βίας.

(4) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για ζημιές από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύσεις στα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Dreskod.

Τέχνη. 34. (1) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα απώλεια πληροφοριών, διάδοση πληροφοριών, πρόσβαση σε πληροφορίες, περιορισμό πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

(2) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλαγής δεδομένων που προκύπτει ως αποτέλεσμα ψευδούς ταυτοποίησης τρίτου που παρουσιάζεται ως Ο χρήστης, εάν οι περιστάσεις πιστεύει ότι αυτό το άτομο είναι ο χρήστης.

Τέχνη. 35. (1) Ο Πάροχος καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για να διατηρήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον ιστότοπο. Ωστόσο, δεδομένων των πιθανών τεχνικών σφαλμάτων ή παραλείψεων σε αυτές τις πληροφορίες, η Dreskod διευκρινίζει ότι οι εικόνες των προϊόντων είναι ενημερωτικές και ενδεικτικές, επομένως τα παραδοτέα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες λόγω αλλαγής στα χαρακτηριστικά ή στο σχεδιασμό τους.

(2) Τα χαρακτηριστικά ή οι τιμές των προϊόντων που περιγράφονται στον ιστότοπο ενδέχεται να αλλάξουν από τη Dreskod ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα.

Τέχνη. 36. (1) Όλες οι εικόνες που τοποθετούνται στον Ιστότοπο έχουν μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη ιδέα για το είδος των Αγαθών/Υπηρεσιών που προσφέρονται και όχι να το αναπαραστήσουν με ακρίβεια. Συνεπώς, είναι πιθανό ορισμένες από τις εικόνες των Αγαθών ή των Υπηρεσιών στον Ιστότοπο (στατικές/δυναμικές εικόνες/παρουσιάσεις πολυμέσων/κ.λπ.) να μην αντιστοιχούν στην εμφάνιση των σχετικών Αγαθών ή να δημιουργήσουν εσφαλμένη εντύπωση της προσφερόμενης Υπηρεσίας . Ο Πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε ευθύνη του Πωλητή για τέτοιες αποκλίσεις.XIV. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τέχνη. 37. Οι τιμές των Αγαθών και των Υπηρεσιών που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.dreskod.com είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, καθώς και όλους τους άλλους φόρους και τέλη που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Τέχνη. 38 Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και ο χρόνος παράδοσης καθορίζονται σε κάθε Παραγγελία.

Τέχνη. 39. Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τέχνη. 40. Ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, θα εκδώσει στον Χρήστη τιμολόγιο για τα παραγγελθέντα και παραδοθέντα Αγαθά / Παρεχόμενες Υπηρεσίες με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη.

Τέχνη. 41. Ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, εκδίδει τιμολόγιο σε περιπτώσεις που στο πεδίο «Στοιχεία Τιμολογίου» έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή αν αυτό αναφέρεται ρητά ως σημείωση της Παραγγελίας. Ο Χρήστης συμφωνεί να λάβει το τιμολόγιο ηλεκτρονικά στο e-mail που καθορίζει ο Χρήστης στον Λογαριασμό του. Σε περιπτώσεις που ο Χρήστης δεν ήθελε να εκδοθεί τιμολόγιο και επέλεξε πληρωμή με «Αντικαταβολή», ο Χρήστης θα παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα με απόδειξη λήψης ταχυδρομικής χρηματικής εντολής σύμφωνα με το άρθρο. 3, παρ. 1 του διατάγματος N-18 της 13ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εγγραφή και την αναφορά πωλήσεων σε εμπορικές εγκαταστάσεις μέσω φορολογικών μηχανισμών που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Τέχνη. 42. Για την ορθή σύνταξη του τιμολογίου της σχετικής Παραγγελίας, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει συνεχώς τα στοιχεία του λογαριασμού του. Θα εξετάζει τις πληροφορίες που παρέχονται στη σχετική Εντολή για να βεβαιωθεί ότι είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς.

 

 1. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Τέχνη. 43. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Dreskod αναλαμβάνουν να προστατεύουν ο ένας τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του άλλου, καθώς και να προστατεύουν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή τους κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

(2) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής, αντίστοιχα ο Έμπορος, αναλαμβάνουν κατά τη λήξη και μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου να μην δημοσιοποιούν καμία γραπτή ή προφορική αλληλογραφία μεταξύ τους. Η δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, φόρουμ στο Διαδίκτυο, προσωπικές ή δημόσιες ιστοσελίδες κ.λπ. μπορεί να θεωρηθεί δημόσιος τομέας.

Τέχνη. 44. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των γενικών όρων και διατάξεων σε ειδική σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή, αντίστοιχα του Εμπόρου, και του Χρήστη, υπερισχύουν οι όροι της ειδικής σύμβασης.

Τέχνη. 45. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων δεν θα οδηγήσει σε ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Τέχνη. 46. ​​(1) Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα σύμβαση, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

(2) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παραπέμψει όλες τις διαφορές με τον Προμηθευτή, αντίστοιχα με τον Έμπορο, σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης στην πλατφόρμα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) εξωδικαστικά, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://webgate.ec .europa.eu /odr/main/?event=main.home.show . Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, τα μέρη μπορούν να παραπέμψουν τη διαφορά για επίλυση από τα αρμόδια βουλγαρικά δικαστήρια και την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών.

Τέχνη. 47. Αυτοί οι γενικοί όροι τίθενται σε ισχύ για όλους τους Χρήστες την 01.01.2022